Polityka prywatności1. Informacje wstępne:

W ramach funkcjonowania niniejszej strony internetowej gromadzę i przetwarzam dane. Zakres i sposób ich wykorzystania jest opisany w poniżej oraz w polityce cookies.
Właścicielem serwisu jest Lech Krupa prowadzący działalność gospodarczą od nazwą ALPROM Lech Krupa z siedzibę w Krakowie.

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

1. Zbieranie danych i cel ich przetwarzania

W ramach działania niniejszej strony zbierane i przetwarzane są następujące dane:

a) Dane o użytkownikach odwiedzających witrynę zbierane dzięki funkcjonalności systemu hostingowego (IP urządzenia, dane o przeglądarce , systemie operacyjnym,  pobranych / wyświetlonych plikach) dzięki tym danym tworzone są przez dostawcą usługi standardowe logi serwera.
b) Anonimowe dane o użytkownikach (bez zbierania danych osobowych i mogących zidentyfikować pojedynczą osobę):
– za pomocą systemu i skryptów śledzących AdWords  w celu analizy konwersji i kierowania reklam (remarketing),
– za pomocą systemu G. Analytics – w celach statystycznych oraz do optymalizacji i kierowania kampanii marketingowych.

c) Dane kontaktowe i biznesowe przesłane w korespondencji – wykorzystywane są wyłącznie w celach:
– kontynuacji indywidualnej korespondencji,
– przygotowania zamówionych ofert,
– świadczenia usług (korespondencja i raporty),
– sporządzenia dokumentacji fiskalnej.

2 Udostępnianie danych

Zbierane dane (w tym dane osobowe pozyskane w procesie korespondencji i ew. autoryzacji) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług oraz indywidualnej korespondencji.
Nie sprzedaję ani nie przekazuję danych kontaktowych, osobowych, biznesowych innym osobom (podmiotom) w celach marketingowych.
Dane osobowe i biznesowe  mogą być przekazane innym podmiotom jeśli jest to konieczne w procesie biznesowym (usługi zewnętrzne), wyłącznie za zgodą właściciela danych.
Dane osobowe oraz adresy e-mail ujawnione w procesie korespondencji lub identyfikacji dla uruchomienia funkcji na stronie (np logowanie, komentowanie, dostęp do niektórych treści), nie są wykorzystywane w celach marketingowych, w tym do przesyłania niezamówionej korespondencji handlowej.

3. Wgląd do danych

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie zwrócić się o uzyskanie informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe.
Użytkownik Serwisu może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.